image01

Zrealizowane projekty

PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUD. B Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku
 • - Wykonanie instalacji elektrycznych
 • - Wykonanie instalacji i uruchomienie systemu SSP
 • - Wykonanie instalacji i uruchomienie systemu DSO
 • - Wykonanie instalacji i uruchomienie systemu KD
 • - Wykonanie instalacji i uruchomienie systemu oddymiania


Stacja popm Kluki
 • - Wykonanie instalacji elektrycznych
 • - Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
 • - Wykonanie instalacji AKPiA
 • - Podłączenie i uruchomienie urządzeń technologicznych
 • - Wykonanie instalacji odgromowej
> >


Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej

Celem zadania był montaż i uruchomienie systemu kamer na potrzeby nowopowstałych parkingów rowerowych na terenie całego Gdańska

 • - Montaż słupów pod kamery
 • - Osadzenie nowych szaf zasilających
 • - Przyłącza elektryczne do szaf zasilających parkingi rowerowe
 • - Wykonanie przyłączy telekomunikacyjnych
 • - Modernizacja istniejących szaf telekomunikacyjnych
 • - Modernizacja urządzeń monitoringu w Centrach Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku


Stacja uzdatniania wody w Żelisławkach
 • - Wykonanie instalacji elektrycznych
 • - Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
 • - Wykonanie instalacji AKPiA
 • - Podłączenie i uruchomienie urządzeń technologicznych


Instalacje w domkach jednorodzinnych
 • - Wykonanie instalacji elektrycznych
 • - Wykonanie instalacji alarmowej (SSWiN)
 • - Sterowanie ogrzewaniem
 • - Sterowanie oświetleniem
 • - Sterowanie roletami