image01

Inteligentne budynki, Systemy alarmowe Gdańsk, Gdynia

Inteligentnym budynkiem możemy nazwać budynek w którym czujniki, detektory oraz kontrolery tworzą jeden zintegrowany system który zarządza wszystkimi instalacjami wewnątrz budynku. Dzięki poprawnie wykonanej inteligentnej instalacji w domu / mieszkaniu w bardzo prosty sposób możemy sterować /zarządzać:

- ogrzewaniem (indywidualna temperatura w każdym pomieszczeniu)
- roletami zewnętrznymi (automatyczne podnoszenie i opuszczanie o wybranych godzinach)
- roletami/żaluzjami wewnętrznymi (latem ustawią się tak aby nie wpuszczać do budynku ciepła, a zimą pozwolą na   ogrzanie wnętrza)
- oświetleniem (sceny świetlne, sterownie diodami LED RGB, automatyczne włączanie oświetlenia nocnego   wewnętrznego i zewnętrznego…)
- system audio/wideo (jednym kliknięciem opuszczenie rolet, wysunięcie ekranu, uruchomienie projektora…)
- wyłączanie napięcia we wszystkich gniazdach jednym kliknięciem (za wyjątkiem np. lodówki czy akwarium)
- automatyczne zamknięcie dopływu wody w razie zalania
- automatyczne zamknięcie głównego zaworu gazu w razie niebezpieczeństwa
- symulacja pobytu gospodarza w przypadku wyjazdu
- zdalne zarządzanie budynkiem

Oferujemy wykonanie nowej inteligentnej instalacji od podstaw jak i przekształcenie już istniejącej instalacji w inteligentny sytem zarządzania i sterowania domem. Bez konieczności kucia ścian i wkonywania rementu!